Wat is oefentherapie Mensendieck?

Behandelen en voorkomen van klachten aan het bewegingsapparaat.

De oefentherapeut Mensendieck is een allround bewegingscoach die de cliënt traint in het toepassen van de beste manier van bewegen bij dagelijks voorkomende activiteiten/werkzaamheden. Klachten aan spieren en gewrichten ontstaan vaak door een verkeerde houding of door belastende bewegingen.

De eerste twee stappen in de behandeling oefentherapie Mensendieck zijn een intakegesprek en een onderzoek. De oefentherapeut gaat na waar de klachten vandaan komen. Wat zijn uw dagelijkse bezigheden? Welke beweging of houding veroorzaakt pijn? Samen kijkt u via spiegels naar uw houding en beweging(en).
De oefentherapeut Mensendieck geeft hierbij inzicht in de relatie tussen de manier waarop u beweegt en uw klachten. De volgende stap is oefenen. Door middel van oefeningen wordt u zich bewust van uw houding en uw manier van bewegen en leert u hierin verbeteringen aan te brengen.
Daarnaast krijgt u oefeningen om de pijn te verminderen, te ontspannen en om bepaalde spieren te versterken. Deze oefeningen zijn toegespitst op uw persoonlijke (werk)situatie. Dat kan ook betekenen dat in eerste instantie het accent ligt op (totale) ontspanning, als lijkt dat uw klachten voortkomen uit een te hoge (spier)spanning.

De kracht van oefentherapie Mensendieck is dat u herhaling van klachten leert voorkomen. Oefeningen, die u ook thuis doet, zorgen ervoor dat u uw lichaam leert kennen en begrijpen en dat uw houding verbetert. Uiteindelijk bent u steeds beter in staat om zelf te zien, te voelen en te oordelen of uw houding en bewegingen juist zijn. U vervalt niet in oude gewoonten en wordt als het ware uw eigen therapeut. Kortom: U past het geleerde toe in het dagelijks leven en dit voorkomt dat klachten terugkeren.

Kies bewust voor oefentherapie Mensendieck!

Pijn als gevolg van overbelasting of verkeerde gewoonten is vervelend. Daarom is het belangrijk de basis van het probleem aan te pakken.
Oefentherapeuten Mensendieck kijken verder dan de klacht en doen meer dan symptoombestrijding. Zij gaan naar de bron, pakken samen met u de oorzaak aan. Vindt u dat zelf ook zinvol, dan bent u aan het goede adres bij de oefentherapeut Mensendieck.